ConstrucciÓn de Carretera Asfaltada MorropÓn – Chalaco – Pacaipampa – V Etapa

Construcción de 7Km. de carretera asfaltada y obras de arte. Tramo Km8+580 al 15+500